News最新消息

2018/12/10 2018.12.09 名人講座|再一次幸福─吳景耀弟兄

名人講座系列|再一次幸福
講員:吳景耀 弟兄
花蓮基督教主愛之家輔導中心輔導員
.
渴望幸福卻走錯路,
回頭以後,要堅固你的弟兄。
點擊連結觀看信息
.
△更多故事
報導:獲反毒有功人員獎 吳景耀向神感恩
影片:返家之路 - 吳景耀、邱世娟